Kho lạnh đã bàn giao

Kho lạnh hải sản Việt Quang – Quảng Nam

kho lanh viet quang

Hạng mục Kho chứa lạnh hải sản công nghiệp Địa điểm Núi Thành – Quảng Nam Kích thước 1500m3 Năm xây dựng 2015  

Read More »

Kho lạnh hải sản Chip and fish Hội An – Quảng Nam

nha hang ca

Hạng mục Kho lạnh chứa hải sản Địa điểm : Hội An – Quảng Nam Kích thước 200m3 Thời gian thi công 2017

Read More »

Kho lạnh nhà hàng Mỹ Hạnh – Đà Nẵng

lắp đặt kho lạnh tại đà nẵng

Hạng mục  Cung cấp thi công hệ thống kho lạnh Địa điểm   Sơn Trà – Đà Nẵng Kích thước 200 m3 Năm thi công   2017   Hình ảnh đã thi công :  

Read More »

Kho lạnh thực phẩm – Hương Lúa – Hội An

Lắp kho lạnh tại đà nẵng

Hạng mục Cung cấp lắp đặt kho mát kho đông Địa Điểm  Hội An – Quảng Nam Kích thước 97m3 Thời gian thi công 2016

Read More »

Kho lạnh thực phẩm – Hùng Lai Quán

kho lạnh tại đà nẵng

Hạng mục  Cung cấp lắp đặt thực phẩm Địa Điểm  Sơn Trà – Đà Nẵng Kích thức 150m3 Năm thi công 2016  

Read More »

Kho lạnh thực phẩm Tre Việt – Đà Nẵng

nhà hàng tre việt

Hạng mục Kho chứa thực phẩm Địa Điểm Hải Châu – Đà Nẵng Kích thước 120m3 Thời gian thi công 2016  

Read More »

Kho mát siêu thị mini Circle K Vũng Tàu

lắp đặt kho lạnh tại đà nẵng

Hạng mục Thi công kho mát chứa thực phẩm Địa Điểm Thùy Vân – Vũng Tàu Kích thước 96 m3 Năm thi công 2016 Hình ảnh kèm theo:

Read More »

Kho lạnh hải sản Ốc Bay – HCM

lap kho lanh tai da nang

Hạng mục Thi công lắp đặt Địa điểm Nha Trang – Khách Hòa Kích thước 50m3 Thời gian  Năm 2015

Read More »

Kho lạnh COHA – Bến Tre

kho lanh thien ma

Hạng mục Thiết kế & thi công Địa Điểm  Bến Tre Kích thước 1200 m3 Năm xây dựng 2015 Hình ảnh xây dựng :

Read More »

Kho lạnh siêu thị VinMart – Đà Nẵng

sieuthi-vinmart

Hạng mục Kho chứa thực phẩm tổng hợp Địa Điểm Thanh Khê – Đà Nẵng Kích thước 250m3 Năm xây dựng 2016

Read More »