Hồ sơ chất lượng cần có đối với một công trình xây dựng

 1. Hồ sơ chất lượng nhà thầu thi công cần có :

 • Bản vẽ hoàn công
 • Các chứng chỉ xuất xưởng vật liệu sử dụng trong công trình.
 • Biên bản kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình.
 • Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình.
 • Biên bản kiểm tra xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình.
 • Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị. Kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu
 • Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị (không tải và có tải).
 • hồ sơ chất lượng nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.
 • Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ.
 • Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) giữa nhà thầu và tư vấn giám sát

hồ sơ chất lượng

 • Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường
 • Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc, kết cấu kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng), bể chứa bằng kim loại…
 • Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay… )
 • Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình, hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình, quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình.
 • Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:
 • Cấp điện;Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp thoát nước;Phòng cháy chữa cháy, nổ;Chống sét;Bảo vệ môi trường;An toàn lao động, an toàn vận hành;Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);Chỉ giới đất xây dựng;Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,); An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);Thông tin liên lạc (nếu có).
 • Hồ sơ chất lượng sự phù hợp từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập xem xét và cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình (nếu có).
 • Bản kê các thay đổ so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt (nếu có).
 • Hồ sơ giải quyết sự cố công trình nhà ở (nếu có).
 • Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình, hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).
 • Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.
 • Hồ sơ chất lượng nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *