Hồ sơ tư vấn giám sát cần có theo quy định pháp luật

1.Hồ sơ tư vấn giám sát nhà phố cần có :

 • Quyết định chỉ định thầu hay trúng thầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư.
 • Hồ sơ pháp lý và năng lực đơn vị Tư vấn giám sát.
 • Hợp đồng gói thầu về Tư vấn giám sát
 • Quyết định thành lập tổ tư vấn giám sát và phân công trách nhiệm của đơn vị trúng thầu tư vấn giám sát. (Tùy theo tính chất, qui mô công trình có thể thành lập: tư vấn trưởng, các giám sát chính, giám sát viên, giám sát chuyên ngành hoặc chỉ có tư vấn giám sát chính và các giám sát viên.)
 • Chứng chỉ tư vấn giám sát.
 • Lý lịch trích ngang.
 • Hợp đồng lao động.
 • Bằng tốt nghiệp đại học.
 • Quy trình và hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị Tư vấn giám sát.
 • Đề cương hoặc quy trình quản lý chất lượng của tổ tư vấn giám sát lập cụ thể được chủ đầu tư phê duyệt
 • a. Về quản lý chất lượng (đề cương phải nêu rõ quy trình kiểm tra chất lượng cho từng công việc xây dựng)
 • b. Về ATLĐ, VSMT và PCCN (đề cương phải đưa ra được quy trình kiểm tra kiểm soát cụ thể)
 • Nhật ký giám sát

hồ sơ tư vấn giám sát

2. Ngoài hồ sơ giám sát phải cần có năng lực giám sát viên:

 • Nắm vững các văn bản, quy phạm, pháp luật về quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước (hoặc của ngành hiện hành).
 • Có hiểu biết tốt về tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật.
 • Có hiểu biết tốt về công tác xây lắp chủ yếu
 • Là kỹ sư được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm công tác tối thiểu là 3 năm trong lĩnh vực phụ trách, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao
 • Nắm vững các căn cứ pháp lý về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành của Nhà nước và của Bộ, Ngành liên quan.
 • Nắm vững nội dung của hồ sơ thiết kế được duyệt, các điều kiện kỹ thuật riêng áp dụng cho các hạng mục công trình do Tổ chức Tư vấn Thiết kế lập. Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp. Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các quy trình, quy phạm về xây dựng nhà ở, nghiệm thu hiện hành của Nhà nước và Ngành có liên quan.
 • Nắm vững biện pháp và trình tự thi công được áp dụng.
 • Nắm được tiến độ và yêu cầu nhân lực, máy móc thiết bị cần phải có để thực hiện công việc, đặc biệt là yêu cầu trình độ lành nghề của công nhân tương ứng với công việc họ thực hiện.
 • Phân tích đánh giá được chất lượng hoàn thành.
 • Hiểu và thực hiện đúng công tác nghiệm thu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *