Sửa máy lạnh Sửa điều hòa Sửa tủ lạnh Sửa kho lạnh

Vấn đề an toàn hàn cắt trên công trường nhà phố , biệt thự

I/ Cần chú ý vấn đề an toàn hàn cắt trên công trường nhà phố :

1. Đặc biệt quan tâm khu vực triển khai hàn phải được thông gió đúng quy định trong khi hàn hoặc có hỏa hoạn xảy ra. Giám sát của bạn sẽ cung cấp những chỉ thị cần thiết.
2. Phải trang bị bảo hộ cá nhân đúng theo quy định.
3. Phải giữ gìn thiết bị hàn điện và cắt gió đá luôn trong điều kiện hoạt động tốt.
4. Không bao giờ hàn điện hoặc cắt trên thùng chứa, bồn chứa, đường ống có thể có chứa chất gây cháy nếu như bạn không biết bên trong vật ấy chứa đựng gì.
5. Khu vực hàn cắt phải không có chứa các vật liệu dễ cháy. Phải có sẵn bình cứu hỏa trong hoặc gần khu vực làm việc.
6. Các mối nối ống hơi hàn gió đá phải được nối chặt đúng quy cách và sử dụng đúng loại khóa dùng để nối ống.
7. Máy hàn điện phải được lắp đặt tiếp đất.
8. Tia hồ quang điện rất nguy hiểm cho mắt, vì vậy ở những nơi đông người khu vực hàn điện phải được che chắn bằng vật liệu không gaya cháy, thợ hàn phải trang bị kính hàn và có thể trang bị cho những người chung quanh.
9. Không được dùng quẹt gas để mồi đèn căst hàn gió đá, chỉ sử dụng thiết bị nẹp tia điện (đá lửa)
10. Bình oxy và bình axetyen phải được ràng bằng dây xích hoặc cột chặt ở tư thê thẳng đứng. Bình axetyen chứa trong kho, sử dụng và chuyên chở chỉ luôn trong tư thế thẳng đứng.
11. Phải luôn giữ cho các dây dẫn hơi hàn, dây cáp điện hay đầu nối không cho dính dầu mỡ.
12. Bình cạn axetyen phải được khóa chặt, có mũ chụp bảo vệ.

an toàn hàn cắt

II/ Welding and Cutting Works on site :

1. Take special precautions to make sure there is proper ventilation when welding or burning. Your supervisor will provide further instructions.
2. Use appropriate personal protective equipment.
3. Keep your welding and gas cutting equipment in safe operating condition.
4. Never weld or cutting on barrels, tanks, piping or other containers which may have contained flammable products, or if you do not know what was in those containers.
5. Clear the area around welding or cutting operations from combustible materials. Put a fire extinguisher near the work area.
6. Hose connection must be properly fastened and use a correct size of the hose clamp.
7. The frame or body of all welding machines must be grounded.
8. Arc welding near other workers exposes them to harmful ultra violet rays causing eye injuries. Put non-combustible welding screens around the work area to block the rays. Additional eye protection is required for the welder and all other workers nearby.
9. Disposable cigarette lighters are not permitted for lighting oxy-acetylene torches; spark lighters are approved.
10. Oxygen and acetylene cylinders must be chained or secured when in an upright position. Acetylene cylinders must be stored, used and transported in an upright position only.
11. Care must be taken to keep welding hoses, cables or connections from being contaminated with oil and grease.
12. Empty cylinders must be turned off, protective thread caps or cover must be returned.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lắp đặt kho lạnh sửa máy giặt sửa máy nước nóng sửa bình nóng lạnh